هویت یوزپلنگی که هفته گذشته در شهرستان شاهرود به دلیل ضربات مهلک به گردن کشته شده بود مشخص شد.

به گزارش سایت خبری-تحلیلی شاهرودنیوز هفته گذشته خبر تلف شدن یک یوزپلنگ نر در شهرستان شاهرود منتشر شد. بر اساس گفته های مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، علت مرگ یوزپلنگ به احتمال زیاد ناشی از واردآمدن ضربه به ناحیه گردن بوده که منجر به شکسته شدن چند مهره گردنی و قطع عصب در آن ناحیه شده است.

پس از بررسی‌های انجام گرفته توسط کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی و مقایسه خال‌ها، هویت این یوزپلنگ مشخص شد. طی فاز نخست پایش سراسری جمعیت یوزپلنگ آسیایی، سال ۱۳۹۱در پناهگاه حیات‌وحش میاندشت یک خانواده با چهار فرد شناسایی شدند که یکی از سه توله دارای جنسیت نر بود. متاسفانه یوزپلنگ تلف شده همین یوزپلنگ نر است که تابستان ۱۳۹۲ آخرین تصویر از او در آن منطقه ثبت شد و از آن پس دیگر مقابل دوربین‌های تله‌ای قرار نگرفت. یکی از توله های ماده و مادر خانواده مجددا امسال به همراه توله هایشان در منطقه دیده شدند ولی از سرنوشت توله ماده سوم خبری نیست.

این اتفاق جدا از تلخ بودنش نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد مسیرهای مهاجرتی یوزپلنگ‌ها است. این یوزپلنگ ۳/۵ ساله پس از جدا شدن از مادر خود پس از طی کیلومترها مسافت و عبور از مخاطراتی همچون جاده و روستا، خود را از پناهگاه حیات‌وحش میاندشت در خراسان شمالی به نزدیکی منطقه حفاظت شده توران در شهرستان شاهرود رسانده است که متاسفانه قبل از رسیدن به منطقه امن، جان خود را از دست داد