معرفی کتاب

کیمیاگر
تعداد دفعات مشاهده این مطلب: 69

شناسنامه کتاب

عنوان: کیمیاگر

نویسنده: پائولو کوئیلو

برگردان: آرش حجازی

ناشر: هورخش

تعداد صفحات: 180

بها: رایگان

کیمیاگرمنتشر شده در تاریخ: 1397 / 01 / 20 تعداد دفعات مشاهده: 69


این رمان دربارهٔ چوپانی اسپانیایی به نام سانتیاگو است که در رؤیای خود، محل گنجی مدفون را در حوالی اهرام مصر مشاهده می‌کند و به قصد تحقق بخشیدن به این رؤیای صادقه که آن را افسانهٔ شخصی خود می‌خواند، موطنش را در آندلس رها می‌کند و رهسپار شمال آفریقا می‌شود. در این سفر پرخطر، با مردی که خود راملک صدق پادشاه سالم می‌داند و یک کیمیاگر آشنا می‌شود و دل به فاطمه، دختر صحرا می‌دهد. همهٔ این افراد، سانتیاگو را در مسیر جستجویش هدایت می‌کنند. دست آخر سانتیاگو پس از تحمل سالها سفری طاقت فرسا، گنج را نه در فرسنگها دورتر، بلکه در همان آغل گوسفندانش در سرزمین خود می‌یابد؛ گنجی بزرگتر که آن را فقط می‌توان در درون جست!