معرفی کتاب

سو و شون
تعداد دفعات مشاهده این مطلب: 685

شناسنامه کتاب

عنوان: سو و شون

نویسنده: سيمين دانشور

ناشر: انتشارات خوارزمي

تعداد صفحات: 306

بها: رايگان

سو و شونمنتشر شده در تاریخ: 1394 / 10 / 15 تعداد دفعات مشاهده: 685


سووشون نام رمانی از سیمین دانشور نویسنده نامدار چند دهه گذشته است. نویسنده در این رمان زندگی فئودالی در زمان اشغال ایران از سوی انگلیسی‌ها را به زیبایی به نگارش درآورده است. کاربرد برخی واژه‌های عامیانه شیرازی در متن گیرایی داستان را صد چندان کرده است. یکی از ویژگی‌های سووشون ساختار ساده و بیان روان آن است.

 انشا... لذت ببريد.