تاریخ پایان نظرسنجی : 18 تیر 1397

   اخبار محلی
   مقالات
   گالری تصاویر
   طبیعت زیبای گیور
   چشم‌انداز بیست ساله
   سیاست‌های توسعه و احیا
   همایش‌ها
   خانه دوستداران گیور
   اقدامات عمرانی در دست اجرا
   گالری تصاویر

مجموع آراء : 571 رأی
بیشترین رأی مربوط است به گزینه گالری تصاویر با 119 رأی