درباره گیور

با روستاي گيور بيشتر آشنا شويد

روستایی در حاشیه کویر

گيور، روستايي چون بهشت، آرميده بر دامنه‌ي کوه مُلحدو (molhadoo)، با خانه‌ها و مزارع زيباي پلکاني، با چشم‌اندازي فوق‌العادع دلنواز، و مردماني گرم‌خو که گل‌هاي مهرباني را در طَبق لبخند به شما تقديم مي‌کنند، روستايي که بوي خدا مي‌دهد، و هنگام نماز از هر گوشه‌ي آن نواي روح‌بخش "الله اکبر" به گوش مي‌رسد.

بقاياي تاريخي برجاي‌مانده از گذشته ـ مانند پاره‌اي از بُرج‌ها ـ و آنچه مي‌توانيد بر بلنداي کوه مُلحدو بيابيد ـ خبر از پيشينه‌ي طولان اين روستا مي‌دهد ـ روستايي که در گذسته "گيودژ" يعني قلعه‌ي گيو ناميده مي‌شده، و چنانکه مي‌دانيم، گيو يکي از قهرمانان اسطوره‌اي در اين زمين است. مدخل قنات اصلي روستا نيز "بيژن‌دره" نام دارد، که آن نيز حکايت از پيشينه‌ي اين روستا دارد.

بر بلنداي کوه ملحدو، آثاري قديمي وجود دارد که به حسن صباح و اسماعيليه نسبت داده مي‌شود. با توجه به راهي که از دل کوه مي‌گذرد و قله را به بيژن‌دره، يعني به آب آشاميدني ـ متصل مي‌کند، به سادگي مي‌توان دريافت که اين کوه در بخشي از تاريخ گذشته‌ي منطقه، مأمن ياغيان عليه حکومت‌ها بوده، چه اين ياغيان از طايفه‌ي اسماعيليه بوده باشند که عليه پادشاهان سلجوقي مي‌جنگيدند، و چه گروه‌هاي ديگري که تاريخ از آنان نشان روشني نداده است.

از لحاظ جغرافيايي، روستاي زيباي گيور در جنوب شرقي شهر "بيارجمند" (biarjomand) و در مدخل منطقه‌ي حفاظت‌شده‌ي "خارتوران" واقع است. بيارجمند خود شهري قديمي است از توابع شهرستان شاهرود، و در جنوب شرقي آن. براي رسيدن به بيارجمند و سپس گيور، بايد در نقطه‌اي به نام "زيدر" (zeidar)، که در فاصله‌ي 80 کيلومتر از شاهرود و بر سر راه اين شهر به سبزوار قرار دارد، از جاده‌ي اصلي خارج و به سمت جنوب برويد. پس از طي 40 کيلومتر راه، و در حالي که به حاشيه‌ي کوير نزديک مي‌شويد، بيارجمند به شما خوش‌آمد مي‌گويد. از آن‌جا تا گيور تنها 22 کيلومتر راه باقي است. تمام راه شاهرود به گيور، و هم‌چنين سبزوار به گيور آسفالت، عريض، و مطمئن است.

گردشگر فرهيخته‌اي که گيور را انتخاب مي‌کند، با يک تير 3 هدف مي‌زند. نخست اينکه، روستايي به زيبايي بهشت را در حاشيه‌ي دل‌نشين کوير مي‌گردد. دوم اينکه مي‌تواند منطقه‌ي خارتوران را که حقاً نگيني در حاشيه‌ي کوير مرکزي ايران است ببيند، و حال و هواي زيستن در طبيعت بکر کشور را تجربه کند. سوم اينکه، همزمان با بازديد از بقاياي تاريخي ملحدو، مي‌تواند از کوهنوردي نسبتاً سبکي هم لذت ببرد.

يکي از موقعيت‌هاي تماشايي گيور "تپه‌ي انقلاب" است. اين تپه‌ي بلند، که با ماشين هم مي‌توان به بالاي آن رسيد، منظره‌اي بديع و تماشايي از منطقه‌ي گيور و باغستان‌ها و مزارع آن به دست مي‌دهد، به ويژه‌ براي عکاسان و نقاشان طبيعت مي‌تواند فرصتي کم‌نظير باشد.

گردش در کوچه‌باغ‌هاي سرسبز و آرام گيور، در حالي که گاه تنها صداي شرشر آب و آواز پرندگان سکوت فضا را مي‌شکند، براي همه‌ي کساني که تجربه‌اي متفاوت در دل طبيعت را مي‌جويند، و مي‌خواهند طعم شيرين آرامش را بچشند، خاطره اي نيست که به زودي از ياد برود.

مردم ميهمان‌نواز گيور، با انواع غذاهاي محلّي، به شما خوش‌آمد مي‌گويند.