شعر عقاب

اثری از پرویز ناتل خانلری

دکتر خانلری مثنوی بلند عقاب را در 24 مرداد 1321شمسی سرود  و آن را به دوست دیرین خود صادق هدایت تقدیم کرد. ظاهرا خانلری نخست شعر عقاب را به صورت یک رباعی سروده و بعدها آنرا در قالب مثنوی در آورده است


  • ; دانلود فایل